Transzplantációval kapcsolatos kérdések és kifejezések

  • Mióta végeznek szervátültetést Magyarországon?

Az első sikeres veseátültetés 1973-ban zajlott a Semmelweis Orvostudományi Egyetem I. sz. Sebészeti Klinikáján, a műtétet dr. Perner Ferenc végezte el. Ma már Szegeden, Debrecenben, Pécsett is folyik szervtranszplantáció a klinikákon. Az első sikeres szívátültetés 1992-ben történt Budapesten, az első hazai májátültetés éve 1995 volt, majd Pécsett 1998-ban megtörtént az első hasnyámirigy-átültetés is.

A világon az első szervátültetést a magyar származású Ulmann Imre végezte 1902-ben Bécsben.      

  • Lehet-e átültetett szervvel szülni?

Igen, amennyiben ennek egyéb akadálya nincs. Természetesen orvostól és pácienstől egyaránt nagy körültekintést igényel, és feltétlenül közölni kell a tényt a nőgyógyásszal. Magyarországon például 10 átültetett vesével élő nő szült már gyermeket.   

  • Kiből lehet szervdonor?

Fontos megkülönböztetni, hogy valaki élődonorként adja át szerveit, vagy halála után használják föl azokat. Az érvényben lévő magyar rendelkezések szerint amennyiben életében nem tesz az ember tiltakozó nyilatkozatot, halála után minden további nélkül felhasználhatják szerveit, ha azok alkalmasak a beültetésre. Élő donoráció jelenleg csak csontvelő-átültetés és vesetranszplantáció kapcsán van Magyarországon, a jövőben várható a máj, pontosabban egy részének átadhatósága is élő donorként. A csontvelő adás a donor számára sokkal kisebb kockázattal jár, mint az egyes szervek átadása, mert az rövid időn belül regenerálódik, hasonlóképpen a véradáshoz. A vesetranszplantációk számának növeléséhez fontos lenne, hogy nagyobb legyen Magyarországon a készség a fél vese átadására. Ez a betegek egyenes ági leszármazottait vagy testvéreit érinti, illetve akkor lehetséges, ha szoros érzelmi kötelék van recipiens és donor között, ilyen mondjuk a házastársak közötti donoráció. Orvosi feltétel természetesen, hogy szöveti összeférhetetlenség se álljon fönn.   

  • Nem kockázatosabb-e a vesetranszplantáció, mint a művesekezelés?

Nem. A műtét utáni első év végén a betegek 90%-ánál működik jól a beültetett vese. 10 év elteltével a dializáltak 40%-a, a transzplantáltak 80%-a él és egészséges. Továbbá az is az átültetés mellett szól, hogy a működő vesével élők összehasonlíthatatlanul jobb közérzettel tudnak élni, mint a dializáltak. 

További felvilágosításért forduljon Egészségügyi Szakemberhez